TANNREGULERING PRIS

TANNREGULERING PRIS

Priser for barn og ungdom til 20 år

Pris for konsultasjon av nye pasienter

Konsultasjon av barn og ungdom har en egenandel på kr. 585. Prisen inkluderer undersøkelse og et oversiktsrøntgen. Om det er behov for flere røntgenbilder, kommer egenandel for disse i tillegg. Egenandel for konsultasjonen betales med kort (alt. kontant).

Trygderefusjon for barn og ungdom

Det offentlige gjennom HELFO gir refusjon (støtte) til behandling av pasienter som starter behandlingen før utgang av det året man fyller 20 år. Refusjonen er avhengig av hvor stort behovet er for behandling og deles inn i 3 grupper:

Gruppe A – svært stort behov:    100% dekning av offentlig honorar takst
Gruppe B – stort behov:                75% dekning av offentlig honorar takst
Gruppe C – klart behov:                40% dekning av offentlig honorar takst

HELFO betaler refusjonen direkte til oss slik at pasienten/foresatte til enhver tid kun betaler egenandelen. Dere trenger ikke søke om forhåndsgodkjenning eller ta vare på kvitteringer. For å få utløst refusjon, må det foreligge en henvisning fra en tannlege eller tannpleier. Denne henvisningen får de fleste tilfeller fra skoletannlegen (Den offentlige Tannhelsetjeneste).

Du kan få kjeveortopedisk behandling uten henvisning også, men da må man betale hele kostnaden selv

Søskenmoderasjon

Dersom flere søsken har behov for kjeveortopedisk behandling økes støtten fra og med det andre barnet. Foresatte må dokumentere til oss, kjeveortopediske kostnader for søsken med kopi av behandlingsavtalen eller få bekreftelse av den kjeveortopeden som behandlet søsken.
Gruppe B: fra 75 til 90% dekning av offentlig honorar takst
Gruppe C: fra 40 til 60% dekning av offentlig honorar takst

Egenandel for behandling av barn og ungdom

Folketrygden (HELFO) har takster som er fastsatt av Helse- og Omsorgsdepartementet. Disse danner grunnlaget for all trygderefusjon i forbindelse med tannbehandling. Disse takstene følger ikke den generelle prisutviklingen i samfunnet. Både private og offentlige tannleger/kjeveortopeder har derfor en pris som er høyere enn HELFO sine takster (et mellomlegg).

Egenandelen for behandlingen er lik summen av den delen HELFO ikke dekker + mellomlegget. Hos oss vil egenandelen variere mellom 3.000 – 27.000 kr. Egenandelen varierer iht bittfeil som påvirker både behandlingsplan og refusjonsgrad fra trygden.

Før behandling påbegynnes, får pasienten en skriftlig behandlings- og betalingsavtale. Egenandelen for den aktuelle behandlingen deles opp i terminer ila behandlingen hvorpå faktura sendes elektronisk til pasientens/foresattes per e-post.

Priser for voksne over 20 år

Pris for konsultasjon av nye pasienter

Konsultasjon av voksne pasienter har en pris på kr. 1175. Prisen inkluderer undersøkelse og et oversiktsrøntgen. Pris for konsultasjon uten oversiktsrøntgen er kr. 795. Om det er behov for flere røntgenbilder, kommer egenandel for disse i tillegg. Konsultasjonen betales med kort.

Priser for behandling av voksne

Behandling av voksne uten refusjon fra trygden, vil variere med ønsket grad av bittkorrigering og valg av type tannregulering (tradisjonell, keramisk, plastskinner eller regulering bak tennene). Kostnaden vil typisk være mellom 14.000- 70.000 kr.

Trygderefusjon for voksne

I noen tilfeller kan voksne over 20 år også få støtte til kjeveortopedisk behandling.

  • Bittfeilen er så alvorlig at det kreves både kjeveortopedisk behandling og kjevekirurgi
  • Medfødt manglende tannanlegg av fortenner eller flere enn 2 småjeksler, og lukene i tannrekken skal lukkes kjeveortopedisk eller i kombinasjon med protetisk behandling (krone/bro/implantat)
  • Pasienter med sjeldne medisinske sykdommer (liste definert av det offentlige) som gis rett til refusjon for nødvendig tannbehandling
  • Pasienter med tap av tenner pga tannskade (både med og uten godkjent yrkesskade) hvor kjeveortopedi alene eller i kombinasjon med protetiske behandling gir et tilfredsstillende resultat
  • Rehabilitering ved tanntap og tannvandring som følge av kronisk marginal periodontitt (tannkjøttsykdom)

Økt egenandel i ekstraordinære tilfeller

I de aller fleste tilfeller forløper behandlingen som den skal og den estimerte egenandelen i behandlingsavtalen opprettholdes. Imidlertid kan det oppstå situasjoner som vi ikke har innflytelse over som gjør at vi i spesielle tilfeller kan kreve en økt egenandel. Dette kan skyldes traume mot tenner (tannskader), uforutsette reaksjoner fra tenner, manglende bruk av strikker/bøyle/gom, unormalt mye løsninger eller brekkasje av reguleringen og manglende oppmøte til timeavtaler forsinke og fordyre behandlingen. Dette vil føre til økt egenandel. Informasjon vil bli gitt når det viser seg at behandlingen kommer til å kreve en økt egenandel.

Gebyr for ikke møtt til time

Timeavtaler skal flyttes eller avbestilles 24 timer forut for å unngå gebyr. Uavhengig av årsak. Gebyr tilsvarer 50 % av avsatt tid. Faktura blir sendt.

Kontakt oss/bestill konsultasjon

E-post: post@ismiletannregulering.no
Tel:  22 32 11 00
Telefontider: Mandag til torsdag kl. 0800-1530 og fredag kl. 0800-1330

Vil du vite mer om priser og behandlinger eller bestille time?

Vi svarer på alt om tannregulering, og vi har kort ventetid på ny time.

iSmile Tannregulering AS


Kontakt oss/bestill konsultasjon
post@ismiletannregulering.no
22 32 11 00

Telefontider
Man-tir-tor  08:00-16:00
Onsdag 08:00-18:00
Fredag  08:00-14:00