TANNREGULERING PRIS

TANNREGULERING PRIS

Priser for barn og ungdom til 20 år

Trygderefusjon for barn og ungdom

Det offentlige gjennom HELFO gir refusjon (støtte) til behandling av pasienter som starter behandlingen før utgang av det året man fyller 20 år. Refusjonen er avhengig av hvor stort behovet er for behandling og deles inn i 3 grupper:

Gruppe A – svært stort behov:    100% dekning av offentlig honorar takst
Gruppe B – stort behov:                75% dekning av offentlig honorar takst
Gruppe C – klart behov:                40% dekning av offentlig honorar takst

HELFO betaler refusjonen direkte til oss slik at pasienten/foresatte til enhver tid kun betaler egenandelen. Dere trenger ikke søke om forhåndsgodkjenning eller ta vare på kvitteringer. For å få utløst refusjon, må det foreligge en henvisning fra en tannlege eller tannpleier. Denne henvisningen får de fleste tilfeller fra skoletannlegen (Den offentlige Tannhelsetjeneste).

Du kan få kjeveortopedisk behandling uten henvisning også, men da må man betale hele kostnaden selv

Søskenmoderasjon

Dersom flere søsken har behov for kjeveortopedisk behandling økes støtten fra og med det andre barnet. Foresatte må dokumentere til oss, kjeveortopediske kostnader for søsken med kopi av behandlingsavtalen eller få bekreftelse av den kjeveortopeden som behandlet søsken.
Gruppe B: fra 75 til 90% dekning av offentlig honorar takst
Gruppe C: fra 40 til 60% dekning av offentlig honorar takst

Egenandel for behandling av barn og ungdom

Folketrygden (HELFO) har takster som er fastsatt av Helse- og Omsorgsdepartementet. Disse danner grunnlaget for all trygderefusjon i forbindelse med tannbehandling. Disse takstene følger ikke den generelle prisutviklingen i samfunnet. Både private og offentlige tannleger/kjeveortopeder har derfor en pris som er høyere enn HELFO sine takster (et mellomlegg).

Egenandelen for behandlingen er lik summen av den delen HELFO ikke dekker + mellomlegget. Hos oss vil egenandelen variere mellom 3.000 – 27.000 kr. Egenandelen varierer iht bittfeil som påvirker både behandlingsplan og refusjonsgrad fra trygden.

Før behandling påbegynnes, får pasienten en skriftlig behandlings- og betalingsavtale. Egenandelen for den aktuelle behandlingen deles opp i terminer ila behandlingen hvorpå faktura sendes elektronisk til pasientens/foresattes per e-post.

Priser for behandling av voksne (over 20 år)

 • Kun konsultasjon 795 kr.

  Pasient uten HELFO henvisning

 • Konsultasjon + oversiktsrøntgen (OPG) 1.175 kr.

  Pasient uten HELFO henvisning

 • Vanlig regulering - forsiden av tennene

  Under ser du pris for vanlig reguleringering for 1 kjeve og for 2 kjever.

 • Enkel 22.000 / 34.000 kr
 • Gjennomsnittlig behandling 25.000 / 37.000 kr
 • Tillegg for hvite reguleringsklosser 3.000 / 6.000 kr
 • Invisalign - gjennomsiktige skinner

  Under ser du pris for Invisalign for 1 kjeve og for 2 kjever.

 • i7 14.000 / 19.000 kr
 • Lite 30.000 / 35.000 kr
 • Full 49.000 kr
 • Incognito - baksiden av tenner

  Under ser du prisen for Incognito for 1 kjeve og for 2 kjever.

 • Lite - 8 tenner 30.000 / 45.000 kr
 • Full - alle tenner 40.000 / 70.000 kr
 • Incognito okj + hvit regulering forsiden ukj 60.000 kr
 • Annet

  Under får du priser på ulike tjenester

 • Retainer (fremstilling og montering) 2000 kr
 • Stabiliseringsskinne (vakumformet) 1.500 kr
 • Reparasjon/punktfesting av eksisterende retainer, pr tid 650 - 970 kr
 • Fjerning av eksisterende retainer , pr tid 650 - 970 kr
 • Kontroll av retainer(e) med tannstensrens + airflow(misfarging) 1.100 kr
 • Kontroll av retainer (e) uten tannstensrens 360 kr

Vil du vite mer om priser og behandlinger eller bestille time?

Vi svarer på alt om tannregulering, og vi har kort ventetid på ny time.

iSmile Tannregulering AS


Kontakt oss/bestill konsultasjon
post@ismiletannregulering.no
22 32 11 00

Telefontider
Man-tir-tor  08:00-16:00
Onsdag 08:00-18:00
Fredag  08:00-14:00