fbpx

Tannregulering med Invisalign™ – tilbys av både kjeveortopeder og allmenntannleger

av mar 18, 2020

Tannhelse i verdenstoppen

Etter snart 50 år med Fluor i tannkrem i Norge er tannhelsen til befolkningen blant den beste i verden. De aller fleste barn og voksne har kariesfrie tenner og voksne/eldre beholder i stor grad sine egne tenner lenger enn før. Normale aldersforandringer medfører imidlertid tiltagende trangstilling og uregelemssig tannstilling, spesielt i underkjevens front. Voksne i dag er friske og spreke, og vil se godt ut. Naturligvis! De vil ha rette tenner og et fint smil, så stadig flere pasienter etterspør tannregulering heller enn restaurerende behandling pga hull og ødelagte tenner. Allmenntannleger på den andre siden, naturlig nok, tilpasser seg markedets etterspørsel etter estetisk tannbehandling ved at stadig flere av dem utfører kjeveortopedisk behandling (tannregulering) med gjennomsiktige skinner. På fagspråket kalles det «alignere» og det finnes mange leverandører på markedet. Invisalign™ er den mest kjente.

3 års spesialistutdanning

En allmenntannlege som skal begynne med «alignerbehandling» må ta 2-3 dagskurs, samt gjennomgå klinisk rådgiving av minimum 3 pasienter for opplæring i diagnostikk og behandlingsplanlegging, før han/hun kan begynne å behandle pasienter. En kjeveortoped har 3 års spesialistutdanning utover ordinær tannlegeutdanning, for å lære å behandle pasienter med tannregulering. Ved kjeveortopedisk behandling må man ta hensyn til vekst, kjeveledd, kjeveben, muskler, tenners feste, tennes innbyrdes plassering, bittet, naturlig kompensasjon og samspillet mellom alle disse faktorer. Man må vite om kreftene som skal til for å flytte tenner forsvalig og hvilken retning tennene skal flyttes.

Kjeveortopedi for trygdens regning

I Norge er det kun spesialister i kjeveortopedi som kan utføre kjeveortopedisk behandling (tannregulering) på barn, ungdom og voksne for trygdens regning (HELFO). For pasienter som ikke har rett på trygderefusjon for kjeveortopedisk behandling, gjelder at allmenntannlegen og kjeveortopeden må iht sin autorisasjon, selv stå ansvarlige for at de har kompetanse til å utføre forsvarlig behandling.

Skillet mellom små og store bitt- og tannstillingsfeil

Små tannstillingsfeil hos en pasient med riktig bitt og tyggefunksjon, går uproblematisk for en allmenntannlege å korrigere og mange allmenntannleger har lang og god erfaring med alignerbehandling. Derimot moderate til alvorlige bitt- og tannstillingsfeil, mener vi kjeveortopeder at bør behandles av en spesialist. Men hvor går egentlig skillet mellom små og store bitt- og tannstillingsfeil? Og i hvilke tilfeller vil «bare å rette» på fortenner hos den enkelte pasient føre til åpent bitt? overbitt? ujevnt sambitt? eller i værste fall dytte tenner ut av kjevekammen? Må vi trekke tenner eller kan vi få et godt resultat uten? Dette er vanskelige faglige vurderinger vi kjeveortopeder står overfor daglig. Vi har absolutt ikke alltid «fasiten». Den finnes ikke. Å «rette tenner» kan ofte være vanskeligere enn man tror.

Behandlingsplanen krever kunnskap og erfaring

Behandlingsplanen, dvs hvordan tenner og bitt bør korrigeres for den enkelte pasient, er det som krever kunnskap og erfaring. De ulike typer reguleringsapparaturer; alignere, regulering på baksiden av tenner, på forsiden av tenner og gummer er alle bare «verktøyet». Alle typer har fordeler og ulemper, noen egner seg for den ene behandlingen og andre for en annen type behandling. Det er ikke slik at alignerprodusenten, eks Invisalign™ bestemmer behandlingen og resultatet. De bare fremstiller skinnene iht tannlegen- el kjeveortopedens behandlingsplan.

Mitt budskap med dette innlegget er at det er viktig at du, som ønsker tannregulering med «alignere», er klar over at behandlingen de fleste steder i Norge utføres av allmenntannleger og ikke av spesialister i kjeveortopedi. Forsikre deg om at din behandler har den kompetansen som er nødvendig for å utføre den behandlingen som er rett for deg.

Mvh Line Minster, kjeveortoped