fbpx

Kjeveortopedisk behandling med skinner – nye muligheter også for barn og ungdom

av apr 17, 2020

Digital teknologi

Digital teknologi bidrar til utvikling og store forandringer på alle nivåer i vår verden. Intet unntak for kjeveortopedisk apparatur og behandling. Skinnebehandling (eks Invisalign™) er et fullverdig, og i mange tilfeller et bedre alternativ enn tradisjonell gom-behandling, tradisjonell tannregulering på forsiden av tennene og tannregulering på baksiden av tennene (Incognito™). Som med alt annet innen digital teknologi og utvikling, revolusjonerer denne type tannregulering mer og mer.

Uforandret er det kjeveortopeden med sin kompetanse og erfaring med vekst og utvikling av ansiktet, kjever, tenner, muskler og samspillet mellom disse, som bestemmer den behandlingsplan og type apparatur som passer best for aktuelle problem. Gommer, bøyler, tradisjonell tannregulering og Invisalign™ skinner vil individuelt tilpasset, fremover være kjeveortopedens «verktøy» for å forebygge og korrigere tannutviklingsfortyrrelser, bitt- og tannstillingsfeil hos barn og ungdom.

Invisalign™ FIRST

For barn mellom 6-10 år. Barnet har fortsatt mange melketenner, men fortenner og 6års jeksler er frembrutt.

Aktuelle bitt- og tannstillingsfeil hvor Invisalign™ er et godt alternativ:

 • X-bitt og underbitt med tvangsføringer.
 • Store overbitt med utstående fortenner.
 • Smale kjever og plassmangel for permanente tenner.
 • Store luker, utstående fortenner og åpent bitt pga tungepress og/el fingersuging.
 • Dype bitt med symptomatisk påbiting av slimhinnen i ganen.

Fordeler ved Invisalign™ fremfor tradisjonell gom-behandling:

 • Tradisjonell gom kan føles stor, klumpete og løs. Tilvenning, tale og økt spyttproduksjon kan være utfordrende, og barnet mister motivasjon for nødvendig bruk. Invisalign™ er tynne og glatte skinner som sitter godt fast på tennene og kjennes i mindre grad enn gom.
 • Enkelte typer ortopediske gommer brukes kun hjemmetid, fordi fulltidsbruk vil være både hemmende og skjemmende for barnet på skolen/sosialt/sport/fritidsaktiviteter pga størrelsen og talepåvirkning. Invisalign™ er tynne, mer komfortable og hemmer ikke talen. Skinnene kan dermed brukes hele døgnet, noe som vil kunne medføre til bedre motivasjon og kortere behandlingstid.
 • En tradisjonell gom brukes i lang tid, og et hardt og luktende belegg dannes om man ikke er veldig nøye med rengjøring. Mange barn er følsomme for denne smaken og lukten, og vegrer seg for å ha gommen i munnen. Med Invisalign™ bytter man til nye rene skinner hver uke. Dette gir bedre munnhygienen og velvære.
 • En tradisjonell gom brukes typisk til bitt- og kjeveavvik, og med unntak av store overbitt, korrigerer den som regel kun den ene kjeven. Den har dessuten begrenset mulighet til å korrigere uregelmessig tannstilling. Om pasienten ønsker rette tenner etter en ellers vellykket gom-behandling, må han/hun i så fall ha fast regulering. Invisalign™ skinnene sitter tett på alle tennene, og korrigerer både bitt- OG tannstillingsfeil i begge kjever i samme behandling. Noe som kan redusere sannsynlighetene for at man også trenger behandling i det permanente tannsettet.

Invisalign™ TEEN

For barn- og ungdommer fra 11-19 år. Flere eller alle permanente tenner har frembrutt.

De fleste bitt- og tannstillingsfeil kan behandles med Invisalign™. Kjeveortopeden vurderer den best egnede apparaturen avhengig av problemstilling og alvorlighetsgrad. Noen ganger er det aktuelt å kombinere delvis fast regulering med Invisalign™ . Tilleggsapparatur som strikker, benforankrede miniimplantater m.m er nødvendig, som ved tradisjonell tannregulering. Behandlingstiden avhenger av alvorlighetsgraden.

Fordeler ved Invisalign™ fremfor tradisjonell tannregulering:

 • Mindre synlig.
 • Tannpuss og tanntråd utføres som vanlig. Plakkansamling og tannkjøttbetennelse er dessverre et vanlig problem hos barn/ungdommer med fast regulering og kan medføre til permanente flekker på tennene og i verste fall hull.
 • Man kan spise alle typer mat som vanlig, uten fare for løse reguleringsklosser, avhoppede og stikkende bueender og brekkasje av apparatur.
 • Sjeldent med sår i kinn og tunge. Fordel for de som plages med regelmessig munnsår(after)
 • Sport, fritidsaktiviteter, spille instrument kan foregå som vanlig.
 • Man kan «ta av reguleringen» ved spesielle anledninger som f.eks skoleball, konfirmasjon, fotografering, film- og teaterroller.

Invisalign™ for både barn, ungdom og voksne

I Norge og Norden for øvrig, er det tidligere i hovedsak voksne som er blitt behandlet med Invisalign™ skinnebehandling. Årsaken til at Invisalign™ nå er et godt supplement til tradisjonell tannregulering og gommer for barn og ungdommer, er en kombinasjon av den digitale utviklingen og potensialet til produktet de siste årene, refusjonssystemet i de nordiske landene, samt at vi i Norden generelt har en konservativ holdning til nye ting. Internasjonalt øker andel kjeveortopediske behandlinger utført med skinner, og det anslås at for fremtiden vil minst 30 % av alle kjeveortopediske behandlinger bli utført med skinner i stedet for tradisjonell fast regulering.

Mindre refusjon fra HELFO

Behandling med Invisalign™ gir mindre refusjon fra Helfo enn tradisjonell fast regulering. Årsaken er at Helfo sitt takstsystem er tilpasset tradisjonell tannregulering og gommer, som har vært «gullstandarden». Dessverre bruker Helfo ressurser på å kutte i refusjonen til tannregulering generelt, i stedet for å følge med utviklingen.

Et nytt verktøy i verktøykassen

iSmile Tannregulering ønsker å være en moderne kjeveortopedisk klinikk, derfor er vi tidlig ute med å introdusere nyheter innen vårt fagfelt. Digital utvikling bidrar til mange positive endringer som mer effektive hverdager, færre avstøpninger av kjevene, raskere fremstilling av apparatur fra tanntekniker, raskere kommunikasjon mellom samarbeidende kollegaer og mulighet til virtuelle simuleringer. Vi kjeveortopeder kan jobbe på digitale soft ware programmer med behandlingsplanlegging og ikke minst kjeveortopedisk behandling med skinner, med de fordeler og muligheter det innebærer. Med Invisalign™ har vi fått et «nytt verktøy i verktøykassen vår».

Hva som passer best for hvem er alltid individuelt

Men igjen er det viktig å poengtere at det er kjeveortopedens kompetanse og erfaring med vekst og utvikling av ansikt, kjever, tenner, muskler og samspillet mellom disse, som danner grunnlaget for valg av behandlingsplan og reguleringsapparatur. Grunnleggende basiskunnskaper er essensielt. Det er derfor Invisalign™ (Align Technology) kun tillater spesialister i kjeveortopedi å behandle barn og ungdom med Invisalign™ First og Invisalign™ Teen. På lik linje med Helfo, som kun gir refusjon for kjeveortopedisk behandling utført av spesialist i kjeveortopedi.

Vi ser frem til spennende muligheter for kjeveortopedisk behandling og apparatur for fremtiden og gjør som best vi kan for å følge med på den meget raske digitale utviklingen! Samtidig sitter den viktige og grunnleggende læren fra våre «kjeveortopedisk forfedre» godt forankret i ryggmargen: vi jobber med levende mennesker. Med biologiske mekanismer og begrensninger.

Mvh kjeveortoped Line Minster