BEHANDLING AV BARN OG UNGDOM

BEHANDLING AV BARN OG UNGDOM

Hvorfor behandling med tannregulering?

Tannregulering brukes til å flytte tenner og korrigere bittfeil ved hjelp av påførte krefter på tenner og kjever. Tannregulering brukes typisk til å korrigere bittfeil som underbitt, overbitt og kryssbitt, samt å lukke mellomrom mellom tenner og rette opp tenner som står skjevt. Ca hvert tredje barn i Norge trenger tannregulering. Barnas bitt vurderes først av tannlege/tannpleier som henviser til kjeveortoped ved behov.

Når skal barnet ha tannregulering?

Kjeveortopedi som fag har sitt grunnlag i studiet av ansiktets vekst og utvikling. Barn og ungdom er under utvikling og ulike bittfeil behandles best under ulike stadier i denne utviklingen. Enkelt forklart er det bedre og mer skånsomt å flytte på tenner og kjeve i en fase der ansikt er i vekst og bevegelse fra naturens side. Det er derfor viktig at barnet ikke henvises for sent til spesialist. Dersom barnet ikke er klar for behandling ved første konsultasjon avtaler vi en ny tid for å følge opp tannvekslingen.

Overordnet kan man dele opp behandlingstidspunkt i følgende tre:

Tidlig behandling (ca. 7-9 år): Tidlig behandling er for å korrigere bittfeil som er under utvikling. Eksempler på dette er underbitt, store overbitt, medfødt manglende fortenner, plassmangel for nye fortenner eller kryssbitt med for smal overkjeve. Tidlig behandling kombineres ofte med en behandling av en annen bittfeil ved et senere tidspunkt i en såkalt 2-fase behandling.

Behandling i vekslingstannsettet (ca. 10-13 år):  Det er i denne perioden hvor de siste melketennene felles, vi i de fleste tilfeller starter behandlingen. Dette er en periode med mye vekst i ansiktet pga puberteten som starter.

Behandling når alle tennene har kommet frem (typisk 11-13 år): Det er oftest i denne alderen vi setter i gang med fast regulering for at tiden med fast regulering skal være kortest mulig.

Vår behandlingsfilosofi

Ingen pasient er lik og vi har et fokus på individuell behandlingsplanlegging for å oppnå

  • Riktig bitt og tyggefunksjon
  • Harmoni og symmetri i ansiktsprofil og smil
  • Stabilitet i resultatet over tid

Faktorer som muskler, tyggeapparatets funksjon, ansiktsskjelettet, plassforhold, antall tenner, tannfasong og uvaner har innflytelse på behandlingsresultatet. Vår kompetanse ligger i å ta hensyn til disse faktorene for å gi best mulig behandlingsresultat, samt informere pasienten i de tilfeller de gir begrensninger. Vi baserer vår behandlingsfilosofi på den nyeste vitenskapelige litteraturen, og vår erfaring gjennom år med behandlinger.

Ulike typer tannregulering

Regulering på forsiden av tennene hvor en metallbue festes til tennene enten med tradisjonelle metall klosser (brackets) eller keramiske klosser er den vanligste behandlingsformen for barn og ungdom. Tradisjonelle og keramiske klosser har samme funksjon, men keramiske klosser er mindre synlige særlig i overkjeven.

De senere årene har det også kommet nye former for «usynlig tannregulering» enten som plastskinner (Invisalign) eller spesialdesignede klosser som festes bak tennene (Incognito). Usynlig tannregulering brukes primært av voksne pasienter, men kan også brukes av barn og ungdom. (MERK: Invisalign gir ikke rett på HELFO-refusjon)

Tradisjonell tannregulering 

En tradisjonell tannregulering er den mest vanlige blant våre barn- og ungdomspasienter. Den består av små klosser i metall som festes på forsiden av tennene og en metallbue som er festet til klossene igjen. Buen påfører tennene kraft og justeres over tid for å flytte tennene i riktig retning. 

Keramisk tannregulering 

Keramisk tannregulering følger det samme prinsippet som tradisjonell tannregulering. Forskjellen er at klossene er mindre synlige ved at de er hvite/gjennomsiktige. Som ved tradisjonell tannregulering er buen av metall. 

Mange ønsker keramisk tannregulering i overkjeven som er mer synlig, mens vi bruker tradisjonelle metallklosser i underkjeven som ofte er mer skjult av leppene. Keramisk tannregulering er noe dyrere enn tradisjonell. 

Invisalign plastskinner

Invisalign er en usynlig tannregulering som består av avtagbare plastskinner. Plastskinnene skal brukes hele tiden, unntatt når man spiser, drikker annet enn vann eller pusser tenner. Plastskinnene er individuelt tilpasset pasienten og deres behandlingsbehov. En Invisalign-behandling består av et visst antall plastskinner som skal byttes over tid etterhvert som behandlingen skrider frem. Invisalign er spesielt egnet for mindre til moderate bittfeil og behandling av voksne.

Invisalign er en mer kostbar metode enn tradisjonell tannregulering pga produksjon av individuelle skinner til den enkelte pasient.

Line og Stefanie er begge sertifisert for, og har erfaring med Invisalign-behandling.

Incognito regulering bak på tennnene

Incognito er en usynlig tannregulering som festes bak tennene til pasienten. Klossene som brukes er spesialdesignet for den enkelte pasient fra produsenten. 

Incognito er en mer kostbar metode enn tradisjonell tannregulering pga de individuelt tilpassede klossene, samt at det er vanskeligere å komme til på baksiden av tennene. 

Line og Stefanie er begge sertifisert og har erfaring med behandling med Incognito.  

Vil du vite mer om priser og behandlinger eller bestille time?

Vi svarer på alt om tannregulering, og vi har kort ventetid på ny time.

iSmile Tannregulering AS


Kontakt oss/bestill konsultasjon
post@ismiletannregulering.no
22 32 11 00

Telefontider
Man-tir-tor  08:00-16:00
Onsdag 08:00-18:00
Fredag  08:00-14:00