TYPISK PASIENTFORLØP

TYPISK PASIENTFORLØP

En typisk behandling av barn og ungdom

All behandling er individuell, som betyr at behandlingsforløpet vil variere. Samtidig er det mange likhetstrekk i de ulike fasene som vi har beskrevet under. 

1. Henvisning fra tannhelsetjenesten og avtale om konsultasjonstime

Det er tannlege eller tannpleier i den offentlige tannhelsetjenesten (skoletannlegen) som henviser pasienter til vurdering av kjeveortoped. Pasienter henvises typisk i alderen 8 til 12 år.

Henvisningen du/foresatte har mottatt sendes til oss fortrinnsvis per e-post med kontaktinformasjon; navn og tlf nummer. Den kan scannes el vedlegges som foto. Vi trenger henvisningen for å kunne sette opp en time til konsultasjon. Har du et ønske om hvilken kjeveortoped du vil gå til, eller har søsken som er under behandling her, er det fint om du nevner det i e-posten. Vi vil deretter sende dere en timeavtale for konsultasjon. Har du behov for å endre denne eller spørsmål, ta kontakt med oss på 22 32 11 00 eller per e-post til post@ismiletannregulering.no.

2. Konsultasjon – første besøk

For de som er under 18 år, må foresatte være med til den første konsultasjonen. Møt opp 15 min før timeavtalen. Først tar vi et oversiktsrøntgen og dere må fylle ut et skjema med helse- og personopplysninger.

Ved konsultasjonen ser kjeverotopeden på bitt og tannstilling, informerer om behandlingsbehov og behandlingsplan, dersom dette er mulig uten videre undersøkelser. Vi bestemmer også den offentlige refusjonsandelen og informerer om kostnaden/egenandelen for behandlingen (se mer info om priser her).

Nødvendig informasjon om kjeveortopedisk behandling generelt blir gitt skriftlig og muntlig. Dere vil få beskjed om det er klart for å starte med regulering, eller om pasienten må vente til alle permanente tenner er frembrutt. Noen ganger er det nødvendig å henvise til tannhelsetjenesten for å trekke melketenner. Dette er for å sikre rett frembrudd av permanente tenner. Henvisning til tannhelsetjenesten for tanntrekking vil da bli sendt og dere vil deretter får en innkalling av dem.

Konsultasjonen tar ca. 30 min og betales med kort. Vi setter aldri på tannregulering ved første besøk.

3. Røntgen, avstøp og bilder

Om det er klart til å starte behandling, må det utføres journalregistreringer (foto, avstøpning til studiemodeller og flere røntgenbilder). Dere vil få tilbud om å gjøre dette med en gang etter konsultasjonen eller få ny time. Kjeveortopeden trenger journalregistreringer for å kunne lage behandlingsplanen. Journalregistreringene er også påkrevet dokumentasjon til det offentlige (HELFO).

Journalregistreringer tar ca. 45 minutter og betales med kort. 


4. Behandlingsavtale blir sendt per e-post

Når kjeveortopeden har laget behandlings- og betalingsplanen, blir den sendt sammen med en timeavtale for montering av regulering på e-post. Betalingsavtalen med spesifikasjon av egenandel og betaling over tid blir også sendt i e-posten.

Der det er nødvendig å trekke tenner (melketenner eller permanente), sender kjeveortopeden henvisning til tannhelsetjenesten. 

5. Behandlingsstart

Vi starter med å sette på deler av reguleringen som typisk vil være å lime på «klosser» på tennene og sette inn buen. 

Ved behov går vi gjennom behandlings- og betalingsavtalen som er sendt på e-post. Foresatte må være med for informasjon, samtykke og signatur av behandlingsavtalen.

Behandlingsstart tar ca. 1 time.

6. Løpende kontroller ca. hver 6 uke

Det er vanlig at vi gjennomfører kontroller hver 4 til 8 uke. Det er som regel lengre intervaller i starten av behandlingen enn mot slutten. Disse gangene kan pasienten komme alene uten foresatte. Vi kontrollerer, justerer, bytter strenger og buer, samt kontrollerer tannpussen ila behandlingen,

Er foresatte med, ønsker vi at de sitter på venterommet mens vi behandler. Flere pasienter blir behandlet samtidig på klinikken vår, det blir derfor fort mange personer inne på behandlingsrommene. Vi gjør jobben vår best når vi kan holde på i ro og fred, og ha fokus på pasienten.

Foresatte som følger med pga skyss, får selvfølgelig informasjon om hva vi har gjort. Om vi trenger å snakke med foresatte som ikke er med, ber vi de bli med neste gang eller så ringer vi hjem for informasjon. Vi vil selvfølgelig alltid svare på spørsmål fra foresatte som har spørsmål. 

Tidsbruk for løpende kontroller er avhengig av hva som evt. må gjøres. Typisk vil det ta ca. 15-30 min dersom ingen større endringer trengs.   

7. Behandlingsavslutning

På slutten av behandlingen fjerner vi tannreguleringen og limer på små stabiliseringstråder (retainer) på baksiden av fortennene for å sikre at bittet er stabilt.  Retaineren synes ikke og aksepteres raskt av pasientene. Disse skal bli stående i minimum 5 år eller så lenge man med sikkerhet ønsker å opprettholde fortannstillingen. I tillegg utleveres en stabiliseringsskinne (gom) som skal brukes om natten i ca 2 år. 

Etter behandlingen er ferdig tar du kontakt med tannhelsetjenesten for en rutinesjekk. 

8. Kontroller

Etter avsluttet behandling kaller vi inn til 6 kontroller hvor vi sjekker at tannstillingen er stabil, og at retaineren sitter slik den skal.  

Vil du vite mer om priser og behandlinger eller bestille time?

Vi svarer på alt om tannregulering, og vi har kort ventetid på ny time.

iSmile Tannregulering AS


Kontakt oss/bestill konsultasjon
post@ismiletannregulering.no
22 32 11 00

Telefontider
Man-tir-tor  08:00-16:00
Onsdag 08:00-18:00
Fredag  08:00-14:00